Angka Taisen

Angka Taysen 2D dan Pelarian

ANGKA 2D ANGKA TAYSEN ANGKA PELARIAN
GAYA LAMA GAYA BARU
00 97 – 48 – 64 – 98 67 10
01 05 – 95 – 12 – 45 95 99
02 16 – 53 – 09 – 35 79 77
03 32 – 52 – 85 – 25 46 28
04 12 – 65 – 05 – 15 52 88
05 01 – 89 – 10 – 39 17 32
06 20 – 91 – 51 – 41 64 85
07 24 – 58 – 57 – 08 76 34
08 17 – 57 – 04 – 07 20 40
09 33 – 87 – 88 – 37 24 75
10 18 – 82 – 03 – 32 36 00
11 15 – 77 – 02 – 27 81 71
12 04 – 69 – 17 – 19 90 16
13 14 – 79 – 07 – 29 21 27
14 13 – 96 – 08 – 46 59 39
15 11 – 54 – 00 – 04 82 26
16 02 – 74 – 15 – 24 48 12
17 08 – 88 – 13 – 38 05 25
18 10 – 78 – 01 – 28 56 68
19 27 – 62 – 54 – 12 45 46
20 06 – 72 – 19 – 22 08 50
21 22 – 93 – 55 – 43 13 51
22 21 – 70 – 50 – 20 93 72
23 30 – 84 – 81 – 34 91 53
24 07 – 66 – 14 – 16 09 31
25 35 – 85 – 82 – 03 98 71
26 31 – 90 – 80 – 40 77 15
27 19 – 61 – 06 – 11 66 13
28 29 – 68 – 56 – 18 41 03
29 28 – 63 – 53 – 13 37 59
30 23 – 99 – 58 – 49 44 93
31 26 – 94 – 59 – 44 99 24
32 03 – 60 – 18 – 10 57 05
33 09 – 86 – 16 – 36 68 58
34 36 – 73 – 89 – 23 47 07
35 25 – 75 – 52 – 02 50 60
36 34 – 83 – 87 – 33 10 87
37 38 – 59 – 83 – 09 29 98
38 37 – 67 – 84 – 17 69 64
39 44 – 55 – 77 – 05 84 14
40 43 – 76 – 78 – 26 49 08
41 49 – 56 – 76 – 06 28 49
42 45 – 97 – 72 – 47 72 95
43 40 – 71 – 41– 21 58 90
44 39 – 81 – 86 – 31 30 70
45 42 – 51 – 75 – 01 19 65
46 48 – 64 – 73 – 14 03 19
47 50 – 92 – 21 – 42 34 82
48 46 – 00 – 79 – 50 16 96
49 41 – 80 – 70 – 30 40 41
50 47 – 98 – 74 – 48 35 20
51 55 – 45 – 22 – 95 88 21
52 66 – 03 – 99 – 85 04 55
53 82 – 02 – 35 – 52 62 23
54 62 – 15 – 95 – 65 71 78
55 51 – 39 – 20 – 89 96 52
56 70 – 41 – 71 – 91 18 81
57 74 – 08 – 47 – 58 32 80
58 67 – 07 – 94 – 57 43 33
59 83 – 37 – 38 – 87 14 29
60 68 – 32 – 93 – 82 73 35
61 65 – 27 – 92 – 77 89 91
62 54 – 19 – 27 – 69 53 89
63 64 – 29 – 97 – 79 74 94
64 63 – 46 – 98 – 96 06 38
65 61 – 04 – 90 – 54 85 45
66 52 – 24 – 25 – 74 27 79
67 58 – 38 – 23 – 88 00 92
68 60 – 28 – 91 – 78 33 18
69 77 – 12 – 44 – 62 38 83
70 56 – 22 – 29 – 72 75 44
71 72 – 43 – 45 – 93 54 11
72 71 – 20 – 40 – 70 42 22
73 80 – 34 – 31 – 84 60 98
74 57 – 16 – 24 – 66 63 97
75 85 – 35 – 32 – 53 70 09
76 81 – 40 – 30 – 90 07 84
77 69 – 11 – 96 – 61 26 02
78 79 – 18 – 46 – 68 83 54
79 78 – 13 – 43 – 63 02 66
80 73 – 49 – 48 – 99 97 57
81 76 – 44 – 49 – 94 11 56
82 53 – 10 – 28 – 60 15 47
83 59 – 36 – 26 – 86 78 69
84 86 – 23 – 39 – 73 39 76
85 75 – 25 – 42 – 52 56 06
86 84 – 33 – 37 – 83 92 37
87 88 – 09 – 33 – 59 94 36
88 87 – 17 – 34 – 67 51 04
89 94 – 05 – 67 – 55 61 62
90 93 – 26 – 68 – 76 12 43
91 99 – 06 – 66– 56 23 61
92 95 – 47 – 62 – 97 86 67
93 90 – 21 – 61 – 71 22 30
94 89 – 31 – 36 – 81 87 63
95 92 – 01 – 65 – 51 01 42
96 98 – 14 – 63 – 64 55 48
97 00 – 42 – 11 – 92 80 74
98 96 – 50 – 69 – 00 25 73
99 91 – 30 – 60 – 80 31 01

 

Cara Menggunakan Taysen
Contoh :
Seumpama nomor yang keluar periode kemarin adalah 67.
Maka kita dapat cari Taysen dari angka 67 itu angka berapa saja. Selanjutnya Kita Gabung-gabungkan Angka Taysen dari 67 tersebut dengan angka main, untuk Prediksi angka yang akan keluar di periode selanjutnya. Tesson adalah Angka mati 2D yang kemungkinan keluar lagi cuma sekitar yaitu 10%.

Misalkan :
Angka yang keluar periode hari sabtu 9422 dan angka yang keluar di periode hari minggu adalah 9267. Maka akan kita dapatkan Angka 2D adalah 22 & 67. Selanjutnya kita cari Taysen angka tersebut.
Taysen 67 = 58 38 23 88
Taysen 22 = 21 70 50 20

 

Perlu kita ingat, Angka Taysen merupakan angka mati 2D. Maka angka 22 dan 67 diatas (Angka Ekor yang keluar di periode sebelumnya) kita jadikan Angka Terlemah. Karna Biasanya peluang untuk keluar lagi cuma 10%.

Selain itu jangan Lupa Taysen Angka Gaya Baru dan Gaya Lama serta Pelarian. Anda bisa mengkombinasikan angka angka tersebut.